Afbeelding
Foto:https://hetkruispuntvoorschoten.nl/

VVD: Trots op nieuw cultureel centrum in Kruispuntkerk

Cultuur

Jarenlang was er onzekerheid over de toekomst van een cultureel centrum in Voorschoten. Het huidige cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan zal eind 2025 sluiten en eerdere plannen om een Multifunctionele Accommodatie in de bibliotheek te realiseren ketsen enkele jaren geleden af door te hoge kosten en een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. De zorgen onder Voorschotense culturele instellingen groeiden, maar nu lijkt er een prachtige oplossing te komen: de Kruispuntkerk.

Het voorstel van VVD-wethouder De Bruijn om werk te maken van de realisatie van een Cultureel Centrum in de Kruispuntkerk werd door cultureel Voorschoten met enthousiasme ontvangen. Het plan voorziet in een grote theaterzaal, enkele kleinere ruimtes, horeca en woningbouw. Een haalbaarheidsonderzoek toont aan dat dit plan realiseerbaar moet zijn. Op donderdag 11 april stemde de Voorschotense gemeenteraad ermee in om dit onderzoek verder uit te werken en concreet te maken.

De VVD ziet het nieuwe Cultureel Centrum als een plek waar cultuur, verenigingsleven en sociaal domein samenkomen en elkaar versterken. De locatie voor het Cultureel Centrum is perfect. De Kruispuntkerk is een identiteitsdrager van Voorschoten en beeldbepalend voor het dorpscentrum. De kerk krijgt op deze manier weer een volwaardige maatschappelijke functie. En minstens zo belangrijk: met een Cultureel Centrum op deze locatie wordt het dorpscentrum aantrekkelijker en ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling. Kortom: een enorme kwaliteitsimpuls voor het hele dorpscentrum en voor heel Voorschoten waar de VVD graag haar schouders onder zet.

Uit de krant