Oplage:
11.000.

Correspondenten:
Jan Pieter Becker, John Schrader, Jos Knijnenburg, Nicole Siemer, Jan de Roij, Lydia Hendriksen en Josée Nan

Fotografie:
Anton Overklift
René de Wit
Walter Lambrecht

Groot Voorschoten wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij o.a. de Bibliotheek, het Gemeentekantoor, De Kler, Primera, Jumbo en Het Wedde. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en advertenties die verstrekt worden via Groot Voorschoten in al haar verschijningsvormen, op enigerlei wijze te gebruiken en/of te verspreiden.