Afbeelding
Foto:

Voorschotenaren: de adviesraad is er voor u!

Algemeen

Wonen, mantelzorg en bestaanszekerheid waren de belangrijkste thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen. Niet alleen landelijk maar ook in Voorschoten met ca. 25.000 inwoners waarvan 24% ouder is dan 65 en meer dan 500 inwoners wachten op een woning, waarbij ook nog eens veel senioren graag willen verhuizen naar een kleinere woning. Voor Voorschoten belangrijke vraagstukken naast zaken als veiligheid en welzijn. De gemeente besteed jaarlijks meer dan 37 miljoen aan dit soort vraagstukken. Daarbij speelt de Adviesraad Sociaal Domein een belangrijke rol.

De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Voorschoten op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving.

Ons doel is dat dit beleid, voor de inwoners van Voorschoten zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van onze inwoners. Wij zijn onafhankelijk; geen belangenvereniging en bekijken het beleid door de ogen van de burger en geeft het college (de gemeente) gevraagd en ongevraagd advies op de eerdergenoemde terreinen. Wij werken op die manier als een soort waakhond ook als het gaat om uitvoering van beleid. Wij zullen, als advies gevraagd wordt op één van de genoemde terreinen, actief contact zoeken met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de burgers die dat beleid treft.

In 2023 hebben wij o.a. geadviseerd over het veiliger maken van kruispunten en oversteekplaatsen zodat ook de gehandicapte Voorschotenaar zich veilig door het dorp kan bewegen, maar ook hebben wij door kritisch te zijn naar het sociale beleidsplan voorkomen dat dit niet uitontwikkelde plan uitgevoerd zou worden. Het is nu terug naar de tekentafel om sterk verbeterd opnieuw te worden ontwikkeld.

De adviesraad bestaat nu uit 6 leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden hebben door werk of achtergrond veel kennis en ervaring van het sociale domein en voelen zich ook als inwoner van Voorschoten zeer betrokken.

Door nauwgezet en actief te werken heeft de adviesraad zich ontwikkeld tot een kritische maar ook gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente, welzijnsorganisaties en burgers. Het doel is om dit de komende jaren uit te bouwen.

Een actieve adviesraad kan niet bestaan zonder actieve leden. Heeft u belangstelling om een van de vergaderingen bij te wonen of wilt u meedoen in de raad dan komen wij graag met u in contact!

Bezoek vooral onze website of mail ons via info@asdvoorschoten.nl

Op de foto: Bruno Dunné, Enny van Leeuwen, Johan Zeilstra, Els van Erp en Arthur Pereboom. Op de foto ontbreken: Tineke van Rijn, Jan Daniels en Hans Janssen.

Uit de krant