Afbeelding

GroenLinks zwaar teleurgesteld over afwijzing uitkeren energietoeslag

Algemeen

Voorschoten - In de raadsvergadering van 30 juni hebben VVD, Voorschoten Lokaal en het CDA het voorstel om een groep inwoners met een beperkt inkomen eenmalig de energietoeslag van € 800 uit te keren geblokkeerd. GroenLinks is teleurgesteld dat de beoogde nieuwe coalitie deze groep inwoners zo laat vallen; het belooft weinig goeds voor het sociale gezicht van deze drie partijen in de komende vier jaar.

Vanuit een landelijke regeling is er voor minima een eenmalig bedrag van €800 per gezin beschikbaar, om ze te helpen met de snel gestegen energiekosten. In Voorschoten is er eertijds voor gekozen om die te beperken tot de groep tot 120% van de bijstandsnorm, omdat niet bekend was hoeveel geld er beschikbaar zou komen. Recent bleek dat de gemeente ruim voldoende middelen krijgt vanuit Den Haag om ook de ongeveer 150 extra gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm te helpen. Zij vallen normaal gesproken ook onder het armoedebeleid en kunnen een extra bijdrage goed gebruiken om de extreme stijging van de energiekosten op te vangen. In veel andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Ommen, Den Haag, Amstelveen en Wageningen, worden zij dan ook meegenomen.

Gesteund door GroenLinks en de PvdA stelde de SP voor om dit ook in Voorschoten te doen. Met het zicht op het nieuwe coalitieakkoord was dit een mooie gelegenheid voor de nieuwe coalitie om het sociale gezicht te tonen. Dat bleek helaas tegen te vallen, toen alleen SP, GroenLinks en de PvdA voorstander bleken te zijn. GroenLinks kreeg wel van de wethouder de toezegging dat het geld op een andere manier gebruikt zou gaan worden om minima te helpen bij het beperken van de energiekosten. Een plan hiervoor zou na de zomer moeten volgen. Op zich goed nieuws, maar de vraag blijft waarom dit niet allebei kan. Zeker als de aanpak nog in de steigers gezet moet worden, want de ervaring leert dat het wel een tijd duurt voordat dit soort plannen uitgevoerd worden. De 150 Voorschotense gezinnen hebben er tot die tijd in ieder geval niets aan en worden vooralsnog in de kou gelaten door de nieuwe coalitie.

Paul ’t Lam
Raadslid GroenLinks Voorschoten

Paul ’t Lam

Meest gelezen