Afbeelding

GroenLinks en PvdA vragen naar plan van aanpak energiearmoede

Algemeen

Voorschoten - De komende winter moet voorkomen worden dat verschillende huishoudens in de kou komen te staan. Daarom is een energietoeslag nodig voor onze bewoners die het echt nodig hebben. De landelijke overheid heeft een fonds aangekondigd, maar de uitvoering in Voorschoten moet wel echt opgepakt worden. Daar wringt mogelijk de schoen. Ziet het college de urgentie van het armoedeprobleem in Voorschoten wel in? Naar aanleiding van een kritisch rapport van de Lokale Rekenkamer over de uitvoering van ons minimabeleid in Voorschoten, en de aankondiging dat de Energietoeslag 2023 pas voor sommige inwoners in februari 2024 wordt uitbetaald, zijn onze twee partijen in de pen geklommen. GroenLinks en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College over een plan van aanpak.

Met een plan van aanpak voor de uitvoering van een energietoeslag zijn de problemen natuurlijk niet opgelost. Een onderzoeksrapport van de lokale Rekenkamer liet namelijk zien dat de aanpak van armoedebestrijding in Voorschoten tekortschiet. Voor de GroenLinks en de PvdA was dat niet erg verrassend. Al eerder hadden we geconstateerd en aangegeven dat armoedebestrijding via het minimabeleid onvoldoende is. Om de bestaanszekerheid van alle Voorschotenaren te garanderen, of in ieder geval te verbeteren, is meer nodig. Nu is voornamelijk de groep die een bijstandsuitkering ontvangt zichtbaar voor de gemeente. Mensen met één of meerdere banen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, inwoners met een andersoortige uitkering, zzp-ers die hun pensioen hebben opgegeten, en huishoudens met schulden zijn nu onvoldoende in beeld in het minimabeleid van de gemeente. Dat vergt een proactieve houding van de gemeente.

Met het oog op de komende winter hebben GroenLinks en PvdA daarom aan het College gevraagd of er een plan komt om iets te doen aan de hoge energiekosten. Kosten die weer gevoeld gaan worden voor diverse groepen inwoners. Vorig jaar heeft de progressieve oppositie van GroenLinks, PvdA, D66 en SP nadrukkelijk gepleit om de energiearmoede toeslag ruimhartig te verstrekken. Het college heeft toen een plan van aanpak gemaakt en voor een deel van de inwoners die energietoeslag toegezegd. Ook voor de komende winter ziet GroenLinks, samen met de PvdA graag dat er weer een plan van aanpak komt. Wat onze partijen betreft mag die energietoeslag beschikbaar komen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Het is noodzakelijk voor onze bewoners dat het college dit jaar deze grens gaat hanteren voor de energietoeslag.

Afbeelding

Uit de krant