Afbeelding

Commissie bespreekt beleidsuitgangspunten Woonvisie 2023

Algemeen

Voldoende betaalbare woningen voor iedere doelgroep. Dat is de ambitie van de gemeente Voorschoten. De plannen om die ambitie te realiseren legt de gemeente vast in de Woonvisie 2023. Donderdagavond 7 september bespreekt de commissie Wonen, Ruimte & Groen de beleidsuitgangspunten, zodat de gemeente de definitieve woonvisie nog dit jaar kan afronden.

De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor iedere doelgroep. In de Woonvisie 2023 beschrijft zij de ambities tot en met 2030. Ook staat erin wat de gemeente gaat doen om deze ambities te realiseren, hoe zij dit gaat doen en op welke manier zij dit borgt.

Meer bouwen voor jongeren, starters en ouderen
“Bij het vorige beleid hanteerden we 25% sociale huurwoningen en 20% middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen”, zegt wethouder Hans van der Elst. “Bij nieuwe projecten gaan we voor 30% sociale huurwoningen en 35% middenhuurwoningen en goedkope – en betaalbare koopwoningen. Door meer betaalbaar te bouwen, gaan we meer ruimte creëren voor jongeren, starters en ouderen. Bovendien bekijken we de mogelijkheid om deze doelgroepen gepaste voorrang te geven. Die wens kwam ook naar voren uit de enquête onder inwoners.”

Bij de bespreking in de commissie besluiten de vertegenwoordigers van de politieke partijen over de voorgenomen beleidsuitgangspunten. Op 28 september neemt ook de gemeenteraad er een besluit over.

Democratisch besluit
Als de beleidsuitgangspunten eenmaal vaststaan wordt de woonvisie uitgewerkt. Op 16 november staat die dan weer op de agenda van de commissie en 7 december stelt de gemeenteraad de Woonvisie 2023 definitief vast. Wethouder Van der Elst: “Er zijn nog maar heel weinig plekken in Voorschoten waar we nieuwe woningen kunnen bouwen. Maar wij zien de urgentie. Met de Woonvisie 2023 ligt er straks een democratisch besluit over hoe we het gaan oplossen.”

Belangstellenden kunnen de commissievergadering van 19.30 tot 22.30 uur live volgen op de tribune van de raadszaal in het gemeentehuis. De vergadering is ook online te volgen of later terug te zien op de website van de gemeenteraad: voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl. Meer informatie over de Woonvisie 2023 is te vinden op www.voorschoten.nl/woonvisie-2023.

Uit de krant