Afbeelding

GroenLinks: Natte voeten en hittestress in Voorschoten maar geen maatregelen gepland

Algemeen

Het klimaatadaptatieplan dat de gemeente voorlegt aan de raad en de inwoners van Voorschoten voelt als een onaf document. Een prima analyse van de problemen, maar maatregelen worden niet genomen. Die bal wordt nu vooral bij de inwoners gelegd.

Het klimaat verandert: heftige regenbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. Ook inwoners van Voorschoten ondervinden hiervan de gevolgen. In woonwijken die gebouwd zijn op veengrond, zoals de Vlietwijk, zal naar verwachting vaker het water op straat staan. In het centrum wordt het vaker té heet om prettig te verblijven. Ook zijn er serieuze gevolgen voor de gezondheid en het welzijn. Sommigen zijn indirect. Ouderen vereenzamen tijdens een hittegolf omdat zij minder buiten komen. Dit blijkt uit onderzoek dat uitgevoerd werd door de gemeente.

De gemeente is verplicht om een klimaatadaptatieplan te maken: een plan waaruit duidelijk blijkt wat de problemen zijn als gevolg van het klimaat. Zeker zo belangrijk is natuurlijk hoe de problemen opgelost gaan worden. En wat prioriteiten zijn. Een overlopend riool is vervelend, maar pas écht een serieus probleem als de hulpdiensten geen doorgang hebben. En dit blijkt in Voorschoten ook aan de hand te zijn. Bijvoorbeeld de tunnelbak bij het station of de Leidseweg-Noord.

Voor het eerst is er een duidelijk beeld per wijk en zelfs op straatniveau wat de uitdagingen zijn. Ook wordt geschetst welke mogelijkheden er zijn om iets te doen aan klimaatadaptatie. Keuzes of oplossingen worden echter niet gegeven. Zelfs een bestaande actie als ‘Steenbreek’ is niet opgenomen in het klimaatadaptatieplan. Oplossingen legt de gemeente nu vooral bij inwoners. De gemeente heeft namelijk aangekondigd om in gesprek te gaan om te komen tot maatregelen. Het zal dus mede van de inwoners afhangen hoe het vervolg er uit gaat zien.

GroenLinks Voorschoten riep tijdens de commissievergadering op om naast het maken van een uitvoeringsplan dit gesprek open aan te gaan. Door ideeën in een vroeg stadium al af te schrijven, wordt de kans dat zo’n gesprek een succes wordt kleiner.

Uit de krant