Afbeelding

GroenLinks Voorschoten vindt accommodaties essentieel onderdeel van sportvisie

Algemeen

GroenLinks Voorschoten is blij dat er een startnotitie voor de sportvisie van de gemeente Voorschoten ligt, maar vindt het teleurstellend dat de accommodaties niet worden meegenomen. Het is belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om te sporten en bewegen. Nieuw sportbeleid voor de komende 4 jaar vraagt dan ook om een heldere visie over de accommodaties in Voorschoten.

De startnotitie voor de sportvisie is het begin van een proces waarbij de gemeente samen met sportverenigingen en andere betrokkenen een visie op sport en bewegen in Voorschoten voor de periode 2023-2026 ontwikkelt. Eerste input hiervoor is verkregen vanuit de Sporttafel Voorschoten, een verbond van een groot aantal sportverenigingen uit Voorschoten. De Sporttafel komt in hun advies tot vier belangrijke aanbevelingen. Hier vallen onder andere twee aanbevelingen op die het college niet heeft overgenomen, namelijk aandacht voor prestatie- en breedtesport, en het belang van goede sportaccommodaties. De door de PvdA gedane suggestie voor een inclusief en veilig sportbeleid vindt GroenLinks ook waardevol.

Hoewel de gemeente heeft beargumenteerd dat sportaccommodaties later in een aparte beleidsnota worden opgenomen, vindt GroenLinks dit niet voldoende. De sporthallen, het zwembad en de diverse sportvelden zijn essentieel voor het beoefenen van sport. Daarom vinden wij dat dit onderdeel zeker bij de sportvisie thuishoort. Zonder die accommodaties is de sportvisie onvolledig en kan de gemeente niet inspelen op de behoeften van sportverenigingen en individuele sporters.

GroenLinks kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de sportvisie en zal in ieder geval voorstellen om de sportaccommodaties alsnog in de sportvisie op te nemen.

Afbeelding

Uit de krant