Afbeelding

Verzoek GroenLinks resulteert in extra bijdrage aan Dierenambulance

Algemeen

Het college van Voorschoten heeft positief gereageerd op het verzoek van GroenLinks om de Dierenambulance Leiden een ruimere vergoeding te geven voor hun werk in onze regio. Voortaan betaalt Voorschoten een kwartje per inwoner en dat betekent voor volgend jaar een vergoeding van ongeveer € 6375 per jaar, een verhoging van € 1375.

De stijgende kosten die iedereen herkent, zijn ook voor de Dierenambulance Leiden een probleem. Niet alleen zijn allerlei materialen fors duurder door de sterke inflatie, de hogere energiekosten spelen een grote rol en ook de vogelgriep die min of meer structureel aanwezig is in onze regio bezorgt de Dierenambulance niet alleen veel werk, maar ook veel extra kosten.

Voor GroenLinks Voorschoten was dat aanleiding om te kijken of er wellicht extra geld beschikbaar is voor de Dierenambulance. Intussen was de Dierenambulance in overleg met de gemeente Leiden en specifiek wethouder North ook bezig om te kijken of de structurele bijdrage van gemeenten in onze regio eerlijker verdeeld kan worden. In 2022 waren alleen Leiden en Voorschoten bereid om de portemonnee te trekken. Sinds kort doen meer gemeenten dat in onze regio en dat gebeurt op basis van inwoneraantal. GroenLinks Voorschoten vindt dat een goede en eerlijke verdeelsleutel en wij hebben daarom gevraagd of de gemeente Voorschoten ook volgens de methodiek van € 0,25 per inwoner per jaar de Dierenambulance wil steunen. In praktijk betekent dat voor Voorschoten dat de bijdrage omhoog gaat van € 5000,- naar ongeveer € 6375,- per jaar.

We zijn het college dankbaar voor het honoreren van ons verzoek, waarmee ook Voorschoten de verantwoordelijkheid neemt om het werk van de Dierenambulance Leiden in onze regio mogelijk te maken.

Afbeelding

Uit de krant