Afbeelding

Uitkijkpunt Vogelplas Starrevaart

Algemeen

Vrijdag 10 maart is een nieuw en prachtig uitgevoerd uitkijkpunt geopend aan de Vogelplas Starrevaart in Leidschendam.

In de gure wind en niet aflatende regen werd onder grote belangstelling van omwonenden en van oudsher sterk betrokken partijen werd door gedeputeerde Anne Koning, wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg en provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland Nick de Snoo een prachtige telescoop onthuld.  Met een speciaal verhoogde bank en een infopaneel over vijftien magistrale vogels, die gedurende het jaar op en rond de Vogelplas Starrevaart zijn waar te nemen, is een bijzonder uitkijkpunt aan de Oostvlietzijde op de dijk rond de Vogelplas Starrevaart voor de bezoekers geopend. Het uitkijkpunt is mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Anne Koning heeft samen met Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en wethouder Marcel Belt het nieuwe uitkijkpunt onthuld. Het drietal benadrukten het grote belang van natuur in de directe omgeving van de inwoners van Zuid-Holland. Daar waar de provincie hard werkt aan diverse beleidsmaatregelen geeft Staatsbosbeheer hier met haar boswachters invulling aan in de bijzondere top natuurgebieden van Zuid Holland. Voorbeelden hiervan zijn de duinen en de weidevogelgebieden, maar ook dicht bij de stad waar velen genieten van een gezonde wandeling in de natuur dichtbij.

Anne Koning: “Natuur en groen zijn prachtig. We willen dat mensen ervan kunnen genieten. Dat is ook goed voor het beschermen van de natuur en voor het bieden van bewegen en ontspannen in het groen. Om de natuur te beleven, zonder te verstoren, biedt de kijker een mooie mogelijkheid. Komt dat zien!”

Wethouder Marcel Belt van de gemeente Leidschendam-Voorburg: ”Ik ben heel blij met de mooie ontwikkelingen rond de Vogelplas Starrevaart. Door ‘Natuurimpuls Starrevaart’ versterken we de biodiversiteit en beleefbaarheid in een van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden van de gemeente. Het is een belangrijke schakel binnen het Duin Horst Weide gebied waar we met elkaar in investeren. Ontdek deze plek!” 

Bij de onthulling liet het gezelschap zich door het weer niet weerhouden om een kort rond te kijken op het eveneens door de provincie Zuid-Holland gefinancierde project Natuurimpuls Vogelplas Starrevaart . Hier worden maatregelen getroffen om de natuur op en rond de plas een impuls te geven. Uitvoerend aannemer van Aalsburg en boswachter Mark Kras waren aanwezig om een korte toelichting over wat er allemaal gaande is op en rond de plas. Tevens kreeg het gezelschap een doorkijkje naar wat er de komende jaren aan toegenomen natuurkwaliteit te zien zal zijn.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant