Afbeelding

GroenLinks mist mantelzorgers in sociaal domein beleid

Algemeen

Het toekomstige sociaal domein beleid van Voorschoten wordt nu gemaakt en in voorbereiding daarop is vastgelegd welke uitgangspunten daarbij leidend zijn. GroenLinks zou graag zien dat de rol van mantelzorgers in Voorschoten in dit beleid een plek krijgen.

Voor het sociaal domein in Voorschoten komt er nieuw beleid, althans een nieuw beleidsstuk. Inhoudelijk lijkt er namelijk weinig te veranderen. De noodzakelijke evaluatie van het huidige sociaal domein beleid is namelijk onvolledig uitgevoerd. Hierdoor is het lastig aan te geven wat er in het sociaal domein aangepast moet worden of onveranderd moet blijven. De conclusie dat we niet goed weten wat er mogelijk aangepast moet worden aan het sociaal domein beleid is best wel een pijnlijke. Het is ook niet voor het eerst dat een evaluatie niet of onvoldoende wordt opgepakt en dat roept toch twijfels op over het lerend vermogen van Voorschoten. Als we kijken naar het sociaal domein in Voorschoten is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe Voorschoten voor Elkaar heeft gefunctioneerd. Deze organisatie is intussen wel een spil in het sociaal domein web in Voorschoten geworden. Maar in de notitie die naar de Raad is gestuurd, is daar slechts summier iets over terug te vinden.

In het sociaal domein is er de afgelopen vier jaar volgens GroenLinks toch best wel het nodige veranderd. Het besef dat de participatiewet niet functioneert wordt intussen breed gedeeld, net als de crisis in de jeugdzorg, de hervorming daar is volledig vastgelopen. Verder zien we dat de eenzaamheid onder mensen, al dan niet verergerd door de Corona pandemie, groter is geworden. Ook de rol van mantelzorgers is steeds belangrijker geworden, maar hun positie binnen het sociaal domein is en blijft lastig.
Iets van deze veranderingen zien we niet terug in de uitgangspunten van het toekomstig sociaal domein beleid. Voor GroenLinks was dat aanleiding om de wethouder onder andere te bevragen over het ontbreken van de mantelzorgers in dit stuk. Uit de beantwoording kregen wij terug dat de wethouder de mantelzorgers ook belangrijk vindt, en dat deze groep nu inderdaad ontbrak bij de kaders voor het sociaal domein beleid. GroenLinks vindt de reactie van de wethouder bemoedigend maar onvoldoende en zal daarom een amendement indienen om de mantelzorgers in Voorschoten een betere plek in ons sociaal domein te geven.

Uit de krant