Marcel Cramwinckel (links) en Monique Lamers.
Marcel Cramwinckel (links) en Monique Lamers.

Water Natuurlijk: natuurlijk

Algemeen

Is water vanzelfsprekend? Ja en nee. Ja, we voelen ons veilig achter onze dijken en duinen, we zwemmen in Vlietland, we varen op de Vliet, vissen in de sloten langs de Krimkade en genieten van de natuur in Duivenvoorde. En het waterschap zorgt van oudsher voor schoon water en droge voeten. En nee, dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt hard werk en keuzes maken om te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons water.

De klimaatcrisis brengt droogte, maar ook wateroverlast met zich mee, terwijl we tegelijk de verkoelende effecten van water hard nodig hebben. Het waterschap, hier in Voorschoten gaat het om Rijnland, gaat daarbij een steeds belangrijker rol spelen. Water, grondwater en bodem zijn sturende factoren, voor nu en voor later. Dat vraagt politieke keuzes. Investeren we nu in schoon water of zadelen we onze kinderen op met veel hogere kosten later? Accepteren we bouwen in natuur- en recreatiegebieden of maken we ruimte voor water? Investeren we in extra zuivering bij de rioolwaterzuivering Leiden-West? Water Natuurlijk kiest voor nu investeren in een duurzaam watersysteem. Kiest voor natuurbehoud en voor diversiteit van vele plantensoorten langs de kant. Dat betekent ook bescherming tegen invasieve soorten zoals de rivierkreeft. We willen veilig kunnen zwemmen, zoals in de Meeslouwerplas en het Valkenburgse Meer. Op 15 maart valt iets te kiezen.

Voorschotenaren Marcel Cramwinckel en Monique Lamers zijn bestuursleden van Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is een landelijke partij die ook in het Hoogheemraadschap van Rijnland vertegenwoordigd is. Monique Lamers staat op de kandidatenlijst als lijstduwer. Water Natuurlijk wordt gesteund door natuurorganisaties en de politieke partijen D66, GroenLinks en Volt.

Monique Lamers: “We kiezen voor samenwerking met iedereen die mee wil werken aan een gezonde leefomgeving, herstel van de biodiversiteit en plezier voor mens en dier. We steunen initiatieven die goede (grond)waterkwaliteit nastreven. Onze mensen in het bestuur van Rijnland hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt met boeren aan meer natuur onder en langs het water.”

Marcel Cramwinckel: “En er is nu een flink pakket maatregelen om het water in 2027 natuurlijk en schoon te krijgen. Daar moeten we mee doorgaan. Schoon, gezond en veilig water is essentieel. Daarom is stemmen voor het waterschap belangrijk. En bij voorkeur op Water Natuurlijk, dé groene partij in het waterschap.…..”.

Uit de krant