Afbeelding

D66: coalitie heeft goede ambities, nauwelijks plannen

Algemeen

D66 herkent zich in veel van ambities van de nieuwe coalitie, maar mist concrete plannen om die ambities ook te realiseren. Die conclusie trekt de partij na het bestuderen van het coalitieakkoord van VVD, Voorschoten Lokaal en CDA.

“Onder het mom van een akkoord op hoofdlijnen worden nauwelijks concrete voorstellen gedaan”, stelt D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “Dat is teleurstellend. Wij hebben toegezegd constructief oppositie te willen voeren. We zullen daarom snel met concrete voorstellen komen om de voorgestelde ambities ook daadwerkelijk uit te voeren.”

Cultuurhuisvesting
Een van de ambities van de coalitie is om alsnog de plannen voor een nieuw onderkomen voor cultuur te realiseren bij en met de bibliotheek. Andringa: “Fijn dat de drie partijen zich realiseren dat het plan van de bibliotheek om daar ook het cultureel centrum te huisvesten, enorme kansen biedt voor Voorschoten. Helaas reserveert de coalitie er echter nog geen geld voor. Daarvoor zal D66 snel een voorstel doen.”

Woningbouw en duurzaamheid
Ook op andere onderwerpen mist D66 concrete plannen om de ambities te realiseren. Andringa: “De partijen willen veel betaalbare woningen realiseren. Dat is mooi, maar aan ambities alleen hebben we niets. Daarom wil D66 dat snel duidelijk wordt wanneer hoeveel woningen voor wie en waar gebouwd gaan worden.” Een laatste voorbeeld dat de partij noemt van te weinig concrete plannen, is duurzaamheid. “D66 zal een voorstel indienen om ruimte te maken voor zonnepanelen bij Noord-Hofland”, concludeert Andringa. “Als we nu geen actie ondernemen, gaan we Voorschoten nooit verduurzamen.”

Afbeelding
Adriaan Andringa
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant