Afbeelding

Afsluiting schooljaar met Regenboogspelen

Algemeen

Georganiseerde chaos was het volgens Wouter, een van de ouders van de Ouderraad van de Regenboogschool. Maar dan wel ontzettend goed georganiseerde chaos, die sport- en spelmiddag die op 1 juli plaatsvond op de weide van boerderij de Catharinehoeve aan de Papelaan-West. De Ouderraad was het organisatiecomité van deze Regenboogspelen. Dankzij de grondige voorbereiding, de unieke locatie en het zonnige weer hadden alle dertien groepen van de school, zo’n 340 kinderen een leuke en sportieve middag.

Door Josée Nan

Het begon ermee dat de stationsmanager van de NS (ja, die bestaat en hij heet Arwin Breidenbach) was ingeschakeld om de poortjes van station Voorschoten open te zetten. De sliert kinderen kon daardoor in één keer doorwandelen en aan de achterkant van het station door het klaphek direct de weide in lopen.

Voordat de groepen met de hulpouders en de eigen meesters en juffen zich over het boerenveld verspreiden om de spellen te gaan doen, was er een warming-up door sportinstructrice Cristina. Muziek gaf het tempo aan waarin er gezwaaid moest worden met de armen en geschud met de benen en heupen. Het commando ‘hands up - hands down’ bleek voor de allerkleinsten makkelijker op te volgen dan de aanwijzing ‘naar links - naar rechts’.

Het leven op en rond de boerderij vormde het voor de hand liggende thema van de spellen. Dit leidde onder meer tot het werpen van eieren (pingpongballen) in een eierrekje, een aardappelrace, het met een voetbal omver schoppen van melkpakken en een kruiwagenwedstrijd. De leerlingen van de onderbouw moesten een bal vervoeren in een kleine speelgoedkruiwagen. Die van de bovenbouw moesten in een ‘echte’ kruiwagen een klasgenootje vervoeren. Dat bleek bepaald geen sinecure; menig kind verloor de vracht bij een te snel genomen bocht.

Tussen de spellen door was er tijd voor het melken van de ranjakoe en voor gezonde, veelkleurige versnaperingen. Op het veld voor de boerderijwoning was een opblaasbare stormbaan neergezet. De twee hulpvaders die hierbij assisteerden hadden de lastige taak de kinderen te manen hun beurt af te wachten. Van enige chaos was hier inderdaad sprake. Toen groep 7 zich bij de stormbaan meldde viel dat reuze mee. Tot opluchting van de beide vaders geen getrek en geduw bij deze leerlingen, ze wachtten netjes op het sein van hun meester Danny.

Om drie uur mochten alle ouders die zich bij het klaphek verzameld hadden de weide opkomen. Samen met hun kinderen konden ze rek- en strekoefeningen doen onder leiding van Cristina en daarna het spelparcours aanschouwen en zelf een spel doen.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Meest gelezen